”Lumea Copiilor redevine noua cu fiecare copil care intră în grădinița noastră”

Grădinița cu program prelungit
”LUMEA COPIILOR”

Despre

Misiune

Grădinița noastră îşi propune asigurarea unui cadru instituțional educațional de calitate, modern, armonizat cu principiile europene.

 

Viziunea

Acesta ești tu, copilul! Aceasta sunt eu, GRĂDINIȚA, locul unde toți respectăm starea ta de bine, interesul superior al copilului și bucuria de a învăța! Împreună cu familia ta, toți formăm o echipă! ECHIPA te va ajuta să-ți dezvolți liber și armonios personalitatea, să devii autonom și creativ, să-ți împlinești visurile!

Tu ești PRIMUL ÎN TOATE!

ȚINTE STRATEGIGE:

Îmbunătățirea managementului la nivel de instituție și la nivelul grupei de copii (decizional, informațional, organizatoric, metodologic), prin transparență decizională, creșterea capacității instituționale şi eficientizare managerială, în scopul îmbunătăţirii calității în educația timpurie.

Promovarea educaţiei de calitate prin implementarea unui curriculum centrat pe nevoile copiilor şi tratarea diferenţiată a acestora, modernizarea abordării procesului de predare–învăţare-evaluare şi stimularea cadrelor didactice pentru participarea la educaţia permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul  vieţii

Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare